Certifikati Arkopharme

Prizadevanja in predanost podjetja Arkopharma, ki ima več kot 35 let izkušenj na področju fitoterapije in dodatkov k prehrani rastlinskega izvora, potrjujejo številni mednarodni standardni in certifikati.

CERTIFIKAT O EKOLOŠKI PRIDELAVI / PREDELAVI KMETIJSKIH PRIDELKOV OZIROMA ŽIVIL

Certifikat dokazuje izpolnjevanje zahtev Uredbe sveta (ES) 834/07, Uredbe komisije (ES) 889/08 in Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur.l.RS št. 72/2018). Tako podjetje SABEX d.o.o. izpolnjuje zahteve za skladiščenje, distribucijo in spletno prodajo ekoloških izdelkov Arkopharma.

EVROPSKI PREDPISI, KI SE NANAŠAJO NA POSTOPKE EKOLOŠKE PROIZVODNJE

Za dodatke k prehrani in izdelke, ki so certificirani kot ekološki oziroma organski

Ekološko kmetijstvo ima številne koristi za družbo, tako pri ohranjanju kakovosti tal, zraka in vode, kot tudi pri ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Zato certifikacijska organizacija (ECOCERT) redno pregleduje Laboratorij Arkopharma, da preveri, ali deluje v skladu s strogimi zahtevami za ekološko kmetijstvo. Laboratorij Arkopharma se je sicer že leta 1993 zavezal, da bo uporabljal metode trajnostnega razvoja.

DOBRA PROIZVODNA PRAKSA (GMP)

Laboratorij Arkopharma redno pregleduje francoska nacionalna agencija za varnost zdravil in zdravstvenih izdelkov (ANSM), ki podeljuje certifikat za dobro proizvodno prakso (GMP).

Dobra proizvodna praksa zagotavlja, da se izdelki proizvajajo v skladu s standardi kakovosti, ki veljajo za njihovo uporabo. Uporabljajo se tako za proizvodnjo, kot tudi za nadzor kakovosti.

STANDARD ISO 22000

Laboratorij Arkopharma ima certifikat ISO 22000 za načrtovanje, razvoj, proizvodnjo, skladiščenje in distribucijo prehrambenih izdelkov in dodatkov k prehrani.

Ta mednarodno priznan standard zagotavlja, da dodatki k prehrani, ki jih distribuira Laboratorij Arkopharma, izpolnjujejo vse zahteve glede varnosti in kakovosti hrane. Arkopharma je prvi laboratorij, ki je prejel certifikat ISO 22000.

STANDARD ISO 13485

Za medicinske pripomočke

Laboratoriji Arkopharma ima certifikat ISO 13485 za načrtovanje, razvoj, proizvodnjo, skladiščenje in distribucijo medicinskih pripomočkov. Ta standard vključuje posebne zahteve, kot je denimo analiza tveganja za proizvodne postopke, ki se uporabljajo za te medicinske pripomočke.

Za medicinske pripomočke velja sistem razvrščanja (I, IIa, IIb in III), ki je opredeljen glede na kraj in trajanje uporabe ter stopnjo potencialne nevarnosti, ki je značilna za določen pripomoček. Da bi dobili zeleno luč za dajanje naprave na trg, mora naprava imeti oznako CE, ki potrjuje, da izpolnjuje predpisane zahteve.

KLJUČNI PODATKI
NAŠA STROKOVNOST ZA VAŠE ZDRAVJE