Naravne sestavine, spoštovanje temeljnih etičnih načel in neprestano raziskovanje za dosego najboljše kakovosti izdelkov – to je temelj delovanja laboratorija Arkopharma, ki se odraža tudi v liniji izdelkov Arkoroyal® z oznako odgovornega čebelarstva.

Oznaka odgovornega čebelarstva

Oznaka, ki jo sprejema priznani neodvisni certifikacijski organ, je rezultat edinstvenega in ekskluzivnega odnosa z našimi partnerji. Potrjuje spoštovanje dodatnih zahtev, poleg referenčnih mednarodnih standardov za matični mleček1 in ekološko kmetijstvo2, za:

 • vrhunski matični mleček in superiorno sledljivost;
 • matični mleček s poreklom iz okolja, ki ni onesnaženo (reden nadzor na kakovostjo zraka, vode in tal v 20 km2 pasu okoli panjev);
 • matični mleček, ki ga 100% proizvajajo čebele, ki se hranijo izključno z naravno in organsko hrano.

Oznaka odgovornega čebelarstva je v skladu z etičnim kodeksom (delovni pogoji, plača, bivanje), ki se nanaša na naše partnerje – male čebelarje.

Temelji na treh stebrih:

Zaveze kakovosti

 • Izbira območij proizvodnje glede na kakovost zraka, vode in tal, da se zagotovi najboljši matični mleček »tipa 1« in standardizacija 10HDA v skladu z mednarodnim standardom ISO 12 824 za matični mleček.
 • Farmacevtski laboratorij s certifikatom ISO 22000, z etičnim kodeksom in etičnim pristopom k formulacijam brez konzervansov, brez umetnih barvil, brez alkohola, ki si prizadeva, da so izdelki čim bližje 100% rastlinski bazi.
 • Sledljivost odsotnosti pesticidov in antibiotikov3.
 • Nov nivo sledljivost, ki presega najzahtevnejše pridelovalne standarde (HACCP).
 • Izbor čebelarjev z zdravo kmetijsko prakso, ki pozimi skrbno pazijo na zaloge hrane za čebele in zagotavljajo, da je prehrana čebel naravna ali celo ekološka (cvetni prah, nektar, med) ter da bdijo nad številom čebel in ob morebitnem zmanjšanju njihovega števila ustrezno ukrepajo (če smrtnost preseže 10 %).

Spoštovanje ekosistema okoli panjev

Arkoroyal® se zavezama za zaščito okolja in ohranjanje biotske raznovrstnost, saj pri nadzoru kakovosti zraka, vode in tal okoli panjev spoštuje kriterije, ki so še strožji kot tisti, ki so pogoj za ekološko certificiranje. Na ta način pa zagotavlja zaščito okolja na področjih, kjer se nabira matični mleček.

To spremljanje oziroma nadzor izvaja priznani in akreditirani neodvisni organ.

Na teh področjih se Arkopharma zavezama za:

 • omejevanje industrijskega in kemijskega onesnaževanja okolja in biotskega ekosistema na območju opraševanja, s čimer spodbuja boljše pogoje za preživetje čebel;
 • omejevanje elektromagnetnega onesnaževanja, ki lahko moti vedenje čebel;
 • spodbujanje trajnostne rabe kmetijskih zemljišč okoli panjev.

Čebelarji zagotavljajo, da ne uporabljajo sintetičnih kemikalij (denimo pesticidov ali antibiotikov) na območjih proizvodnje matičnega mlečka in so predani ustrezni oskrbi čebel in boju proti njihovem izumiranju.

1 ISO 12824.
2 Samo za izdelke 1.500 mg, 40 g lonček, sirup za krepitev.
3 V mejah količinske opredelitve uporabljenih metod.

NAŠI IZDELKI
STANDARDIZIRANA KAKOVOST